Cesta duchovního růstu k PROBUZENÍ

Pokora

Cesta každého z nás je sebe - uvědomění.

Uvědomění si, kdo jsem, jaký jsem, co tady dělám, co tady mám dělat.

Uvědomění si sebe je sebeuvědomění.

Sebeuvědomění = sebevědomí.

Sebevědomí není pýcha.

Sebevědomí je pokora.

Sebevědomí je nad nikým se nepovyšovat a před nikým se neponižovat.

Sebevědomí je příjmout, že nebudu jako "ta dokonalejší" kamarádka.

Sebevědomí je zasmát se tomu, že jsem to kdy vůbec chtěla.

Sebevědomí je uvědomění si, že VŠICHNI jsou DOKONALÍ.

Že žádná kamarádka není "dokonalejší".

Sebevědomí je  uvědomění si, že KAŽDÝ MÁ ZDE SVÉ MÍSTO A SVÉ POSLÁNÍ, KE KTERÉMU ZÍSKAL NADÁNÍ.

Sebevědomí je uvědomění si, CO JE MÉ NADÁNÍ A JAKÉ JE ZDE PRO MĚ ZAMĚSTNÁNÍ-poslání.

Sebevědomí je JÍT SVOU CESTOU a nepokukovat po cestě druhých, nezávidět jim ji, nesnižovat ji, nekritizovat ji...

Sebevědomí získáme, když se zbavíme své špíny - ZÁVIST, ZAMINDRÁKOVANOST, NEPŘEJÍCNOST...

Sebevědomí získáme, KDYŽ PŮJDEME ZA SVÝM CÍLEM bez ohledu na názory druhých.

Jít za svým cílem je VZÍT ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU.

Vzít život do svých rukou je BÝT ZODPOVĚDNÝ ZA KAŽDÝ OKAMŽIK SVÉHO ŽIVOTA.

Zodpovědnost znamená - nebýt finančně závislý na druhých, starat se o své děti, o svá zvířata...

Zodpovědnost znamená - nehřešit slovem.

Nehřešit slovem znamená - myslet a mluvit tak, aby to mohl slyšet celý svět bez ostudy pro nás.

Zodpovědnost znamená - být zodpovědný za MOMENTÁLNÍ STAV CELÉ PLANETY.

 

Pokračování bude v jiné kapitole.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode